لنز مونا چشماتون رو رنگ آمیزی میکنه!

مجموعه مونالنز با توجه به شرایط اقتصادی برای خرید شما عزیران یک جشنواره تخفیف ویژه در نظر گرفته است.

لازم به ذکر است تمامی تخفیفات شامل ارسال رایگان نیز می باشد.

  • با خرید ۲ لنز ۲۰ تومان تخفیف

  • با خرید 3 لنز 30 تومان تخفیف

  • با خرید 4 لنز 40 تومان تخفیف

  • با خرید 5 لنز 50 تومان تخفیف

  • با خرید 6 لنز 60 تومان تخفیف

  • با خرید 7 لنز 70 تومان تخفیف

  • با خرید 8 لنز 80 تومان تخفیف

  • با خرید 9 لنز 90 تومان تخفیف

  • با خرید 10 لنز 100 تومان تخفیف