بدون نمره ها (تهران): ارسال از طریق پیک ، امروز یا فردا در بازه های زمانی (۱۳ الی ۱۸) یا (۱۸ الی ۲۳)
در صورتی که درخواست ارسال بسته در بازه ی خاصی رو دارید لطفا در قسمت «توضیحات» ذکر نمایید
نمره دارها: آماده شدن لنز نمره دار ۲ روز کاری زمان می برد و با هماهنگی واحد ارسال لنزمونا، برای شما ارسال میشود