آموزشی

قدم اول

چطوری پلمپ شیشه رو باز کنیم؟

آموزشی

قدم دوم

از چه مایع لنز هایی برای نگهداری و شستشوی لنزمون استفاده کنیم؟

آموزشی

قدم سوم

چطور لنزمون رو شستشو بدیم؟

آموزشی

قدم چهارم

آیا استفاده از سرم نمکی برای شستشوی لنزمون نیاز هست؟

آموزشی

قدم پنجم

آیا لنزمون رو توی یخچال بذاریم؟ در دمای معمولی اتاق باشه!

آموزشی

قدم ششم

آیا قبل از آرایش لنزمون رو توی چشم بذاریم؟
آموزشی

قدم هفتم

چطور لنز رو توی چشم بذاریم؟
آموزشی

قدم هشتم

چطور لنز رو از توی چشممون در بیاریم؟
آموزشی

قدم نهم

چرا وقتی لنز رو میذاریم توی چشممون، چشممون میسوزه؟ اشک میاد؟

آموزشی

قدم دهم

اگر این ۹ قدم قبل رو رعایت نکنیم، چه اتفاقی می افته؟

آموزشی

قدم یازدهم

آیا ممکنه لنز داخل چشممون فرو بره؟
آموزشی

قدم دوازدهم

تفاوت لنز نمره دار و بدون نمره؟
آموزشی

قدم سیزدهم

آیا لنز رنگی برای نمره چشم مثبت هست؟
آموزشی

قدم چهاردهم

آیا لنز طبی رنگی برای چشم آستیگمات قابل استفاده است؟
آموزشی

قدم پانزدهم

آیا نمره لنز طبی و عینک یکی است؟
آموزشی

قدم شانزدهم

آیا ممکنه لنز توی چشم خود به خود پاره یا لب پر بشه؟
آموزشی

قدم هفدهم

دیامتر لنز به چه معناست؟ قطر لنز (Diameter)
آموزشی

دیامتر لنز

چرا با وجود اینکه دیامتر لنزمون کمه، ولی لنزمون درشت به نظر میاد؟
آموزشی

قدم هجدهم

انحنا (base curve) به چه معناست؟
آموزشی

قدم نوزدهم

استفاده از مایع لنز نامرغوب