آموزشی:قدم اول-چطوری پلمپ شیشه رو باز کنیم؟

https://aparat.com/v/YIue3

 

آموزشی:قدم دوم-از چه مایع لنز هایی برای نگهداری و شستشوی لنزمون

https://aparat.com/v/FPQpC

آموزشی:قدم سوم-چطور لنزمون رو شستشو بدیم؟

https://aparat.com/v/JzwIe

آموزشی:قدم چهارم-آیا استفاده از سرم نمکی برای شستشوی لنزمون نیاز

https://aparat.com/v/h4ijQ

آموزشی:قدم پنجم-آیا لنزمون رو توی یخچال بذاریم؟در دمای معمولی اتاق

https://aparat.com/v/b2Vxp

آموزشی:قدم ششم-آیا قبل از آرایش لنزمون رو توی چشم بذاریم؟

https://aparat.com/v/JBIFr

آموزشی:قدم هفتم-چطور لنز رو توی چشم بذاریم؟

https://aparat.com/v/J0gXk

آموزشی:قدم هشتم-چطور لنز رو از توی چشممون در بیاریم؟

https://aparat.com/v/jV02t

آموزشی:قدم نهم-چرا وقتی لنز رو میذاریم توی چشممون،چشممون میسوزه؟اشک میاد؟

https://aparat.com/v/tvDcW

آموزشی:قدم دهم-اگر این ۹ قدم قبل رو رعایت نکنیم؟چه اتفاقی می افته؟

https://aparat.com/v/hl78E

آموزشی:قدم یازدهم-آیا ممکنه لنز داخل چشممون فرو بره؟

https://aparat.com/v/mhV78

آموزشی:قدم دوازدهم-تفاوت لنز نمره دار و بدون نمره؟

https://aparat.com/v/jKert

آموزشی:قدم سیزدهم-آیا لنز رنگی برای نمره چشم مثبت هست؟

https://aparat.com/v/EZhRD

آموزشی:قدم چهاردهم-آیا لنز طبی رنگی برای چشم آستیگمات قابل استفاده است؟

https://aparat.com/v/fIRaA

آموزشی:قدم پانزدهم-آیا نمره لنز طبی و عینک یکی است؟

https://aparat.com/v/uXlzt

آموزشی:قدم شانزدهم-آیا ممکنه لنز توی چشم خود به خود پاره یا لب پر بشه؟

https://aparat.com/v/iaeUY

آموزشی:قدم هفدهم-دیامتر لنز به چه معناست؟قطر لنز(Diametr)

https://aparat.com/v/h0nBv

آموزشی: چرا با وجود اینکه دیامتر لنزمون کمه،ولی لنزمون درشت به نظر میاد؟

https://aparat.com/v/cVFCZ

آموزشی:قدم هجدهم-انحنا(base curve)به چه معناست؟

https://aparat.com/v/LKpHE

آموزشی:قدم نوزدهم-استفاده از مایع لنز نامرغوب

https://aparat.com/v/WXz4Z